Halaman ke-2

 

DAFTAR NAMA PUSTAKAWAN UPT PERPUSTAKAAN UNY

 


RIYANTO

NIP : 195812041980031006

Pangkat/Golongan : III d / Penata Tk 1

Jabatan : Pustakawan Penyelia

 

 


MASRUROH, A.Ma

NIP : 196402181987012001

Pangkat/Golongan : III d / Penata Tk 1

Jabatan : Pustakawan Penyelia

 

 


WINARNO, SIP

NIP : 196505041987031002

Pangkat/Golongan : III C / Penata

Jabatan : Pustakawan Muda

 

 


WAHYUDIATI, S.Sos

NIP : 197710292001122001

Pangkat/Golongan : III C / Penata

Jabatan : Pustakawan Muda

 

 


Back   1   2   3   Next